Kuulutus

Koulutulokkaat, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan, kesäkerhotoiminta ja esiopetukseen ilmoittautuminen

KOULUTULOKKAAT

Syksyllä 2017 Lopen kunnan peruskoulun ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden huoltajille postitetaan maaliskuun aikana ilmoitus oppivelvollisuuden alkamisesta sekä päätös koulupaikasta. Oppilaan koulupaikka määritellään nk. lähikouluperiaatteella väestörekisteristä tammikuun 2017 alussa saadun osoitetiedon perusteella. Mikäli perheellä on turvakielto, koulupaikkaa tulee hakea Lopen kunnan internet-sivuilta löytyvällä lomakkeella (https://riihimaenseutu.valudata.fi/loppi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/).
Jos huoltaja hakee poikkeusta lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen tai jos hän hakee lastaan erityisestä syystä pienryhmään tai muuhun kuin lähikouluun, hänen tulee lähettää asiaa koskeva hakemuksensa koulutoimistoon 9.4.2017 mennessä. Muutosta koulunkäynnin aloittamisajan¬kohtaan haettaessa hakemukseen (vapaamuotoinen) tulee liittää psykologin tai lääkärin lausunto kouluvalmiudesta. Tuleville 1. luokkalaisille tarkoitettuja ilmoittautumislomakkeita on saatavana Lopen kunnan kotisivuilta (https://riihimaenseutu.valudata.fi/loppi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/) tai koulutoimistosta.

Mikäli huoltaja hakee oppilaalle koulukuljetusta, tulee hänen täyttää koulukuljetusanomus 9.4.2017 mennessä. Lomake on saatavana Lopen kunnan kotisivuilta (https://riihimaenseutu.valudata.fi/loppi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/) tai koulutoimistosta. Koulukuljetuspäätökset tehdään kesän aikana. Peruskoulun 1. luokan oppilaille järjestetään maksuton kuljetus, jos oppilaan koulumatka on pidempi kuin kolme kilometriä. Poikkeuksia kilometrirajoissa (esim. 2,9 km) ei tehdä, vaan kaikkia oppilaita kohdellaan samoin perustein.

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumisaika koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan päättyy 9.4.2017. Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan erillisellä lomakkeella. Lomakkeita saa kouluista, esiopetusta antavista paikoista, koulutoimistosta tai kunnan internet-sivuilta.
Toimintaa järjestetään kaikkina arkikoulupäivinä (ei lauantaisin) 1. ja 2. luokan oppilaille sekä 1.–9.–luokkien oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Toiminta-aika on pääsääntöisesti klo 7 – 17 välillä, tarvittaessa osallistumisajasta voidaan sopia perheen kanssa. Toiminta järjestetään taajama-alueilla pääsääntöisesti esiopetustiloissa yhteistoiminnallisesti täydentävään varhaiskasvatukseen osallistuvien esioppilaiden kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan hallinto- ja järjestämisvastuu siirtyy varhaiskasvatukselle 1.6.2017 alkaen.
Taajama-alueilla aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiselle ei ole vähimmäisryhmäkokoa. Länsi-Lopen ja Pilpalan kouluissa vähimmäisryhmäkoko on kahdeksan (8) lasta mukaan laskien täydentävään varhaiskasvatukseen osallistuvat esioppilaat.

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikat myönnetään koko lukuvuodeksi ja niistä peritään kuukausimaksu huoltajien ennalta varaaman tuntimäärän mukaisesti. Paikka voidaan irtisanoa kevätlukukaudeksi, jos irtisanominen on tehty kirjallisesti 20.12.2017 mennessä.

Hinnat määräytyvät seuraavasti:

Enintään 4 tuntia / päivä 100 €/kuukausi
Yli 4 tuntia / päivä 130 €/kuukausi

Elokuun maksu on 50 % kuukausimaksusta. Huoltaja voi hakea maksuvapautusta erillisellä lomakkeella elatusvelvollisuuteen, toimeentuloedellytyksiin tai huollollisiin näkökohtiin perustuen.

KOULULAISTEN KESÄKERHOTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumisaika koululaisten kesäkerhotoimintaan kesäkuulle 2017 päättyy 9.4.2017.
Kesäkerhotoimintaan haetaan erillisellä lomakkeella. Lomakkeita saa kouluista, koulutoimistosta sekä kunnan internet-sivuilta.

Toimintaa järjestetään 1. – 3. – luokan päättäneille oppilaille sekä vanhemmille oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.

Lopen kunta tarjoaa kesäkerhotoimintaa kirkonkylän, Launosten ja Läyliäisten taajamissa vuonna 2017 seuraavina ajankohtina:
5.6. – 9.6.2017 (5 pv)
12.6. – 16.6.2017 (5 pv)
19.6. – 22.6.2017 (4 pv)
26.6. – 30.6.2017 (5 pv)

Koululaisten kesäkerhotoiminnan hallinnointi– ja järjestämisvastuu siirtyy varhaiskasvatukselle 1.6.2017 alkaen. Kesäkerhotoiminta toteutetaan hyödyntäen alueen päiväkotia ns. kotipesänä. Toiminta-aika on päiväkodin aukioloaika (pääsääntöisesti klo 6.30 – 17 välillä). Toiminnan järjestämiselle ei ole vähimmäisryhmäkokoa.

Kesäkerhotoiminnassa korostuvat liikkuminen, retkeily, yhdessäolo sekä lasten toiveiden huomioiminen toiminnassa. Kesäkerhotoimintaan osallistuville tarjotaan aamupala, lounas ja välipala. Toiminnasta vastaavat Lopen kunnassa työskentelevät koulunkäyntiavustajat.

Kesäkerhotoiminnan maksu määräytyy viikkokohtaisesti hakulomakkeessa varattujen viikkojen perusteella. Asiakasmaksu on 60 e / viikko. Huoltajat voivat hakea maksuvapautusta erillisellä lomakkeella toimeentuloedellytyksiin tai huollollisiin näkökohtiin vedoten.

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2017–2018 vuonna 2011 syntyneille lapsille. Esiopetukseen ilmoittautuminen päättyy 9.4.2017. Ilmoittautuminen tapahtuu palauttamalla ilmoittautumislomake joko postitse tai henkilökohtaisesti esiopetuspaikkaan. Tieto lapselle osoitetusta esiopetuspaikasta lähetetään huhtikuun aikana.

Esiopetuspäivän pituus on neljä tuntia (klo 9 – 13). Esiopetusta järjestetään päiväkoti Muksumäessä, päiväkoti Pellavassa koulun tiloissa, päiväkoti Sirkuksessa koulun tiloissa sekä Pilpalan ja Länsi-Lopen kouluissa.

Jos aiemmin varhaiskasvatuksessa ollut lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tulee perheen toimittaa alueen päiväkodinjohtajalle Sopimus varhaiskasvatusajasta – lomake esiopetuspäätöksen saatuaan. Uuden, esiopetuksessa aloittavan lapsen huoltajien tulee täydentävää varhaiskasvatusta hakea internet- sivuilta löytyvällä hakemuksella. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään esiopetustiloissa.

Esiopetusoppilaiden kuljetusetuuden osalta noudatetaan perusopetuslakia sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksiä. Kuljetusetuutta anotaan erillisellä lomakkeella 9.4.2017 mennessä. Omavastuuosuus on 3 km. Kuljetushakemuskaavakkeen saa päivä¬kodinjohtajilta tai kunnan kotisivuilta (https://riihimaenseutu.valudata.fi/loppi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/).


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.