Kirkonkylä

Koulumme tärkeitä toimintaperiaatteita

Näin koulussamme toimitaan, jos ilmenee kiusaamista

Koulussamme on käytössä KiVa -kouluohjelma (www.kivakoulu.fi). Jos lapsi kertoo itseensä kohdistuneesta toistuvasta härnäämisestä, nimittelystä tai muusta kiusaamisesta kouluaikana tai koulumatkalla:

 • Ottakaa yhteys oman luokan opettajaan mahdollisimman pian.
 • Opettaja keskustelee molempien/kaikkien osapuolien kanssa:
  – yleensä ensin erikseen
  – sitten yhdessä
 • Pyritään löytämään sopu ja luodaan tilaisuus anteeksipyytämiseen ja -antamiseen.
 • Mikäli kiusaaminen on jatkunut pitkään tai se on ollut erityisen rajua/laajaa, voivat KiVa -tiimin opettajat olla mukana selvittelyssä.
 • Joskus (jos kiusaaminen on ollut monimuotoista) on tarpeen edetä pienin askelin. Silloin sovitaan konkreetteja asioita, joihin kiusaaja lupaa tehdä muutoksia.
 • Opettaja/KiVa -tiimi tiedottaa kaikkien osapuolten koteihin tapahtuneesta.
 • Tarvittaessa pidetään neuvottelu huoltajien kanssa.
 • Tilannetta seurataan ja tarvittaessa asiaa käsitellään uudelleen myöhemmin.

Tärkeää on

…että me kaikki aikuiset (=vanhemmat ja opettajat) osoitamme selvästi ettemme hyväksy kiusaamista missään muodossa
…että rikkeisiin puututaan rohkeasti ja välittömästi
…että asiat sovitaan ja sovitetaan
…että tilanteiden sujumista seurataan jatkossa. Ei silti kaivella vanhoja, vaan annetaan mahdollisuus aloittaa alusta – puhtaalta pöydältä.

Turvaverkko

Eli koulun tarjoamat tukitoimet, kun oppimisessa on ongelmia.
Tukitoimiin ryhdytään, kun jonkin asian oppimisessa havaitaan vaikeuksia ja hitautta. Tukea voidaan antaa myös ennakoivasti.

KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA opastaa oppilasta opettajan ohjeiden ja opetuksen mukaisesti, kun oppiminen tai keskittyminen on vaikeaa.

TUKIOPETUSTA antaa yleensä oma opettaja koulutuntien ulkopuolella.

ERITYISOPETUSTA annetaan koulutuntien aikana useimmiten äidinkielen ja matematiikan asioista

PSYKOLOGI tutkii vanhempien suostumuksella, mitkä ovat lapsen heikot ja vahvat kykyalueet ja tältä pohjalta voidaan suunnitella opetusta paremmin.

OPPIMÄÄRÄN MUKAUTTAMISTA tarvitaan silloin, kun normaali oppimäärä on lapselle ylivoimaisen vaikea.

Koulussamme toimii myös OPPILASHUOLTORYHMÄ. Siihen kuuluvat luokanopettajat ja rehtori, erityisopettaja, psykologi ja terveydenhoitaja sekä koulukuraattori. Jäsenet ovat vaitiolovelvollisia. Ryhmän tehtävänä on miettiä ratkaisuja koulussa ilmenneisiin oppimis-, käytös-, ym. ongelmiin.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.