Kiinteistöt Yleinen

Kiinteistöinventointi

Lopen kunta selvittää alueellaan sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta kunnan rakennusrekisterin ajantasaistamiseksi.

Kunta toimittaa tiedot kiinteistöistä ja rakennuksista Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaisesti Väestörekisterikeskukselle, minkä takia kunnan rakennus- ja huoneistorekisteri on päivitettävä todellista tilannetta vastaavaksi. Väestötietojärjestelmän tiedot ovat myös muiden viranomaisten, kuten Verohallinnon käytössä. Siten ajan tasalla olevat rakennusrekisterin tiedot turvaavat myös oikean ja tasapuolisen käsittelyn kiinteistöverotuksessa.

Kiinteistötietojen inventointityössä selvitetään mm. rakennusten sijainti, perustiedot ja käyttötarkoitus. Inventointi suoritetaan osittain toimistotyönä, osittain maastokäynnein. Kiinteistöillä tapahtuva inventointi ei vaadi kiinteistön omistajan läsnäoloa paikan päällä.

Inventointityöt aloitetaan Sajaniemen alueelta viikolla 23.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Pekka Säteri
Lopen kunta
puh. 040 330 6041
pekka.sateri@loppi.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.