Sivistyspalvelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous 5.2.2015

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous 5.2.2015 18:00 pöytäkirja:
§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
1 YLIMÄÄRÄISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA
2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHÄTÄVÄNÄ PITÄMINEN
3 TIEDOTTAMINEN
4 TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE / KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA
5 1 kpl ALAKOULUJEN TUNTIRESURSSIN JAKOPERIAATTEET LUKUVUONNA 2015-2016
6 4 kpl OPETUSSUUNNITELMAN TUNTIJAKO
7 2 kpl OPPILASHUOLTOLAIN MUKAISET OPETUSSUUNNITELMAMUUTOKSET JA OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAT
8 1 kpl SIVUTOIMINEN TUNTIOPETTAJA
9 IPAD-LAITTEIDEN HANKKIMINEN KUNTOUTTAVAAN LUOKKAAN
10 VARHAISKASVATUKSEN TILASTOTIETOJA
11 PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSASTA VUODELLE 2015
12 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS / OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUDEN 2014 TARKISTAMINEN
13 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSET YKSIKKÖHINNOISTA VUODELLE 2015
14 TIEDOTUSASIAT
15 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
16 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN SUULLISESTI ESITTÄMÄT ASIAT
17 MUUT ASIAT
19 KOULUTARVIKKEIDEN HANKINTA
20 KUNTOUTTAVAN LUOKAN TOIMINNAN JATKAMINEN LUKUVUONNA 2015-2016
21 KONSULTOINTIPALVELUSOPIMUS / PROCOMP SOLUTIONS OY
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.