Sivistyspalvelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous 10.9.2015

Kokouksen KAKOLA:10.9.2015 18:00 pöytäkirja:
§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
69 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014
70 OSAVUOSIKATSAUS 2015
71 1 kpl KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016
72 VARHAISKASVATUKSEN ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT
73 PERUSKOULUJEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2015-2016
74 LUKION LUKUVUOSISUUNNITELMA 2015-2016
75 TIEDOTUSASIAT
76 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
77 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN SUULLISESTI ESITTÄMÄT ASIAT
78 MUUT ASIAT
79 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2015 TALOUSARVIOON
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.