Päätöksenteko

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 10.3.2016

§ Liitteet Otsikko
18 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016
19 KUNTAKOHTAISEN ESIOPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 1.8.2016 LUKIEN
20 3 kpl LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TUNTIJAKO
21 1 kpl KOULU- JA ESIOPETUKSEN KULJETUSSÄÄNNÖT
22 TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-31.1.2016
23 TIEDOTUSASIAT
24 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
25 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN SUULLISESTI ESITTÄMÄT ASIAT
26 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.