Yleinen

K.F.A ja Edla Johanna von Qvantenin opintorahasäätiön apurahojen haku

K.F.A. JA EDLA JOHANNA VON QVANTENIN OPINTORAHASTOSÄÄTIÖ

julistaa haettavaksi apurahoja jatko-opintoja varten ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, korkeakouluissa ja yliopistoissa.

Säätiö myöntää apurahoja tänä vuonna hakijoille jotka ovat syntyneet v. 1990 tai myöhemmin. Hakijan on oltava Lopen seurakunnan jäsen tai ”opiskelupaikkakunnalle muuttanut loppilainen nuori”.

Jos hakija ei hakuajankohtana ole Lopen seurakunnan jäsen, hakemisen edellytyksenä on että hän on toisen ev.lut. seurakunnan jäsen ja on jatko-opintojensa aloittamista edeltävien viiden vuoden aikana ollut vähintään kolme vuotta Lopen seurakunnan jäsen.

Apurahoja jaettaessa kiinnitetään huomiota hakijan menestymiseen opinnoissa sekä varallisuusasemaan. Apurahoja myönnetään nyt 56. kerran. Tällä kertaa jaossa on yhteensä 30.000 euroa.

Apurahoja haetaan säätiön hallitukselta vakiomuotoisella hakukaavakkeella. Hakukaavakkeita voit tulostaa Lopen kunnan ja Lopen seurakunnan internet-sivuilta tai hakea Lopen kirjastosta. Hakemus on täytettävä huolellisesti kaikilta osin.

Hakemukseen on liitettävä oppilaitoksen allekirjoituksella varustettu opiskelutodistus ja hakijan verotustodistus.

Hakemukset liitteineen on toimitettava 9.10.2016 mennessä postitse osoitteella: von Qvantenin Opintorahastosäätiö, Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi tai tuomalla Lopen pääkirjastoon.  Myönnetyt apurahat maksetaan joulukuun 2016 loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Tarja Ojanen

 

Lopella 18.5.2016

K.F.A. ja Edla Johanna von Qvantenin Opintorahastosäätiön hallitus

Apurahan hakulomake 2016


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.