Yleinen

Häme17 -valmiusharjoitus kunnissa

HÄME17-valmiusharjoitukseen 7.-9. marraskuuta 2017 osallistuvat kuntien, kuntayhtymien, pelastuslaitoksien, elinkeinoelämän, alueen muiden paikallisten ja alueellisten viranomaisten edustajia sekä harjoitukseen erikseen kutsuttuja tahoja.

Samaan aikaan on Pirkanmaalla käynnissä PIRKKA17 -valmiusharjoitus. Häme17- ja Pirkka17 -valmiusharjoitukseen osallistuu 42 kuntaa, 3 maakuntaa, 2 aluhallintovirastoa ja lähes miljoona asukasta, joten kyseessä on varsin kattava harjoitus.
Lopelta Häme17 -valmiusharjoitukseen osallistuu johtoryhmä sekä muita toimijatahoja.

Tämän vuoden erityisteemana on informaatiovaikuttaminen. Harjoituspäivinä kunnille annetaan ratkaistavaksi kriisiytymässä oleva tilanne, jota informaatiovaikuttamisella häiritään. Kuntien tehtävänä on harjoitella tilannekuvan luomista ja päivittämistä, tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista ja oikean tiedon välittämistä ensisijaisesti kuntalaisille. Harjoitustoimenpiteet eivät näy kunnan asukkaille.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.