Kuulutus Ympäristö

Hakemus maa-ainesten ottamiseen, Lemminkäinen Infra Oy

HAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / LEMMINKÄINEN INFRA OY

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Lemminkäinen Infra Oy on toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tilalta Patoja RN:o 58:3 Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Hakemus koskee ottamistoiminnan jatkamista olemassa olevalla maa-ainesalueella, jonka edellinen maa-aineslupa on päättynyt 31.1.2016. Lupaa haetaan 10 vuodeksi 449 000 m³ maa-ainesvarannon ottamiseksi.

Lupahakemus liitteineen on nähtävänä Lopen kunnantalon palvelupisteessä 31.8. – 30.9.2016. Mahdolliset huomautukset hakemuksen johdosta on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjallisina Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitteella Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 31.8.2016

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.