Kuulutus

Hakemus maa-ainesten ottamiseen / Kuljetusliike Simo Lehtonen Ay

HAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / KULJETUSLIIKE SIMO LEHTONEN AY

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kuljetusliike Simo Lehtonen Ay on toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tilalta Hannula RN:o 11:24 Lopen kunnan Sajaniemen kylässä. Hakemus koskee ottamistoiminnan jatkamista ja ottamisalueen laajentamista samalla tilalla. Ottamisalueen pinta-ala on noin 2,7 hehtaaria, siitä kaivualuetta on 0,92 hehtaaria. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi 25 000 m³ maa-ainesvarannon ottamiseksi.

Lupahakemus liitteineen on nähtävänä Lopen kunnantalon palvelupisteessä 14.10. – 13.11.2015. Mahdolliset huomautukset hakemuksen johdosta on toimitettava kirjallisena 13.11.2015 klo 16.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitteella Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 14.10.2015

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.