Kuulutus

Asemakaavamuutosehdotus, Kortteli 2, Läyliäinen

Insinööritoimisto Poutanen Oy on toimittanut ehdotusvaiheen käsittelyä varten mielipiteen ja lausunnon pohjalta muutetun asemakaavaehdotuksen (2.6.2017) koskien Läyliäisten asemakaava-alueen korttelin 2 tontteja 3 ja 5 sekä Jokitien katualuetta.

Asemakaavamuutosehdotus (2.6.2017) selostuksineen pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaan nähtävillä 23.8.–21.9.2017 Palvelupiste Rosamundassa ja Lopen kunnan internet –sivuilla.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus asemakaavamuutos-ehdotuksesta. Muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloajan kuluessa osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Lisätietoja asemakaavamuutosehdotuksesta antaa maankäyttöpäällikkö Pekka Säteri,
p. 040 330 6041, pekka.sateri@loppi.fi.

Loppi 23.8.2017

LOPEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.