Kuulutus

ARAn korjaus- ja energia-avustukset vuodelle 2016

ARA ON JULKAISSUT HAKUOHJEET VUODEN 2016 KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSILLE SEKÄ HISSI- JA ESTEETTÖMYYSAVUSTUKSILLE

Kuntien myöntämiä korjaus- ja energia-avustuksia ovat vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustukset, avustus kosteusvaurioituneen ja terveyshaittaa aiheuttavan rakennuksen kuntotutkimukseen sekä pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus.

Avustusta voidaan myöntää korjaustoimenpiteisiin, jotka ovat vanhuksen tai vammaisen henkilön kotona asumisen ja hoidon kannalta välttämättömiä ja kustannuksiltaan kohtuullisia. Pienituloiselle ruokakunnalle voidaan myöntää avustusta asuinrakennuksen energiatalouden parantamiseksi sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseksi. Avustettavalta korjaukselta edellytetään, että sillä parannetaan energiataloutta tai otetaan lämmityksessä käyttöön uusiutuvaa energiaa.
Kunnan myöntämien avustusten hakuaika päättyy tänä vuonna 24.3.2016.

ARA myöntää avustuksia hissin rakentamiseen (hissiavustus) ja liikkumisesteiden poistamiseen (esteettömyysavustus). ARAn myöntämissä avustuksissa on jatkuva hakuaika.

Toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin avustuspäätös on annettu tai toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty (kohteelle annettu aloituslupa).

Lisätietoja ja hakulomakkeita antaa asuntosihteeri Leena Ravantti, puh. 019 758 6013.
Asuntosihteeri on tavattavissa Lopen kunnantalolla, os. Yhdystie 5, Loppi, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.