Blogit Kunnanvaltuutettujen Blogi

Anniina Lucenius: Taas joutui armas aika…

Jälleen on yksi lukuvuosi pulkassa. Koululaiset säntäävät lomalaitumille, ylioppilaat painavat päähänsä puhtaan valkoiset lakit, monet opiskelijat valmistuvat ammattiin ja jatkavat matkaansa jatko-opintoihin tai työelämään. Tulevia seiskaluokkalaisia jännittää. Takana on kuusi vuotta alakoulussa ja edessä opiskelu yläkoulussa. Uudet opettajat, uusi koulu ja uudet koulukaverit aiheuttavat taatusti perhosia vatsaan. Eskarit siirtyvät syksyllä koulupolulle. Kevätjuhlassa monet vanhemmat pyyhkivät liikutuksen kyyneleitä silmäkulmastaan. Kesällä on kuitenkin aika koota ajatuksia, rentoutua, unohtaa stressi ja läksyt sekä kokeisiin luku. Kesällä tulee ladata akut ja patterit tulevaa lukuvuotta varten.

Nykylapset ovat syntyneet teknologian keskelle. Se maailma ja myllerrys, jossa lapset elävät nyt on aivan toista kuin vaikka kymmenen vuotta sitten. Jo parivuotiaat lapset osaavat käyttää tablet-laitteita. Teknologian käyttö on suurimmalle osalle lapsista itsestäänselvyys. Teknologia ja digitalisaatio tuovat omat haasteensa opetukseen. Koulutuksen on muututtava maailman ja yhteiskunnan vanavedessä. Päättäjien on oltava tietoisia nykykoulun vaatimuksista ja haasteista. Varoja on löydyttävä siihen, että kouluja voidaan varustaa nykyvaatimusten mukaisiksi. Lopella on alakouluissa ollut nyt jonkin aikaa käytössä tablet-laitteita perinteisten pöytäkoneiden rinnalla. Yläkoulussa monella oppilaalla on mahdollisuus käyttää omaakin älylaitetta opiskelussa. On kuitenkin taattava, ettei synny epätasa-arvoista tilannetta, sillä ei voida vaatia, että jokaisella oppilaalla olisi oma laite käytössä. Rinnalle olisi saatava myös kunnan hankkimia laitteita.

Sähköiset oppimisympäristöt lisääntyvät. Internet on täynnä sähköisiä oppimateriaaleja. Väistämättäkin perinteiset paperit, monisteet ja oppikirjat väistyvät uuden tieltä. Oppimisympäristöt ovat laajentuneet koulujen seinien ulkopuolelle. Oppiminen on noussut ohi opettamisen. Verkko-opiskelu ja etäoppiminen ei kuitenkaan ole ratkaisu. Opettaja on enenevissä määrin ohjaaja, joka ohjaa ja opastaa lasta oppimaan. Tärkeää on ohjata olemaan kriittinen. Tiedonhaku on helppoa, mutta aikuista tarvitaan ohjeistamaan turvalliseen tiedonhakuun ja sosiaalisen median käyttämiseen. Enää hetkeen ei opettaja ole ollut se, joka kaataa valmiiksi pureskeltua tietoa oppilaan päähän, mutta jokaisella oppijalla tulee olla oikeus opetukseen ja ohjaukseen.

Yhdysvaltalainen filosofi Eric Hoffer on sanonut: ”Muutoksen maailmassa oppijat perivät maan, samalla kun oppineet huomaavat olevansa täydellisesti valmistautuneet maailmaan, jota ei ole enää olemassa”. Yhteiskunnan muutosvauhti on hurjaa. Kuntamme on pysyttävä muutosten mukana. Oppilaiden on opittava oppimaan. Oppilaiden on myös voitava osallistua päätöksen tekoon. Oppilaskuntatoimintaa on kehitettävä siten, että oppilaskuntien terveiset päätyvät myös meille päättäjille. Heitä on kuultava, joita päätökset koskevat. Opettajien on päästävä täydennyskoulutuksiin.

En nosta tällä blogikirjoituksellani koulutusta esille vain siksi, että satun itse työskentelemään alalla. Jokaisen päättäjän, ammattiin katsomatta, on tiedostettava se, että koulutus tuo vakautta talouteemme, tukee ihmisten henkistä hyvinvointia, ennaltaehkäisee syrjäytymistä, työttömyyttä, pahoinvointia. Tämän päivän Suomessa ilman koulutusta on haastava saada työtä. Kunnassamme on kyettävä tukemaan lasten ja nuorten tulevaisuutta siten, että jälkikasvumme on tasa-arvoisessa asemassa ja samalla linjalla hakemassa jatko-opintoihin seutukunnan muiden samanikäisten kanssa. Koulutuspaikka on aina se parempi vaihtoehto työttömyydelle ja syrjäytymiselle. Suomessa nuorten syrjäytymisen kustannukset ovat tällä hetkellä vuositasolla 300 miljoonaa euroa. Haluan herätellä valtuutettuja nostamaan kasvatus- ja koulutusasioita aktiiviseen keskusteluun. Lasten ja nuorten puolia on pidettävä!

2012 tehnyt tutkimuksen mukaan yhden euron sijoitus kouluissa tehtäviin toimenpiteisiin, joilla vähennetään käytöshäiriöitä, tuotetaan 98,6 euroa (lähde: Campion et al., 2012).
Melko helppoa matematiikkaa sanoisin…

Tulevana lukuvuonna opettajat jatkavat ympäri Suomea aloitettujen opetussuunnitelmien laatimista. Uudet opetussuunnitelmat tulevat asteittain voimaan 2016. Kunnassamme tulee varautua myös uusien opetussuunnitelmien tuomiin vaatimuksiin. Oppilaiden tulee saada erityisopetusta ja tukea uudistetun erityisopetuslain mukaisesti. Haasteita taloudellisestikin riittää, jotta pystymme tarjoamaan laadukasta opetusta kunnassamme. Heikompia on voitava tukea ja jokaisen tulevaisuus pyrittävä turvaamaan. Oppimisvaikeudet eivät saa olla enää nykymaailmassa minkäänlainen lopullinen tuomio kenellekään.

Listaan tähän muutaman asian, jotka nousivat yli 100 000 suomalaisen vastattua OAJ:n tulevaisuuskone.fi-sivun kyselyyn vuoden 2014 aikana:

  • 85 % oli valmiita säästämään ensin yhteiskunnan muista kuluista kuin koulutuksesta
  • 82 % oli valmiita rajaamaan koululuokkien enimmäiskooksi 20 oppilasta
  • 75 % kannustaa opettajia käyttämään uusia laitteita opetuksessa (www.oaj.fi)

Koulutusasiat tulee olla kaikkien valtuutettujen ja päättäjien aktiivisessa pohdinnassa. Jatkuva leikkaaminen kasvatuksesta ja koulutuksesta on lyhytkatseista ja turmioksi tulevaisuutta ajatellen.

Kukkasia / Kuva: Anniina Lucenius
Kuva: Anniina Lucenius

Nyt on kuitenkin aika Suvivirren.
On aika onnitella koulunsa päättäneitä.
Toivottaa onnea ja menestystä tulevaan.
Toivottavasti jokainen loppilainen nuori löytää oman, turvallisen paikkansa yhteiskunnassa.
Meidän päättäjien, opettajien ja huoltajien tehtävä on tukea lapsia ja nuoria, joilla opiskelut ja opinnot vielä ensi vuonna kouluissamme jatkuvat.

”Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen…”

Anniina Lucenius
KM, luokanopettaja, kunnanvaltuutettu
kasvatus- ja koulutuslautakunnan vpj.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.