Yleinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 11.2.2016

§ Liitteet Otsikko
1 YLIMÄÄRÄISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA
2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHÄTÄVÄNÄ PITÄMINEN
3 TIEDOTTAMINEN
4 TALOUSARVION 2016 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE / KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA
5 LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAOHJELMA 2015-2018 / VARHAISKASVATUS, ESIOPETUS, PERUSOPETUS JA LUKIO
6 1 kpl KUNNALLISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUS 2016
7 1 kpl ALAKOULUJEN TUNTIRESURSSIN JAKOPERIAATTEET LUKUVUONNA 2016-2017
8 OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA
9 PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSASTA VUODELLE 2016
10 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSET YKSIKKÖHINNOISTA VUODELLE 2016
11 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS / OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUDEN 2015 TARKISTAMINEN
12 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TALOUSARVION TOTEUTUMA VUODELTA 2015
13 TIEDOTUSASIAT
14 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
15 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN SUULLISESTI ESITTÄMÄT ASIAT
16 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.