Kuulutus

Koulutulokkaat, koululaisten iltapäivätoimintaan ja esiopetukseen ilmoittautuminen

KOULUTULOKKAAT, KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN JA ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

KOULUTULOKKAAT
Syksyllä 2016 Lopen kunnan peruskoulun ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden huoltajille postitetaan tammikuun aikana ilmoitus oppivelvollisuuden alkamisesta sekä päätös koulupaikasta. Oppilaan koulupaikka määritellään nk. lähikouluperiaatteella väestörekisteristä tammikuun 2016 alussa saadun osoitetiedon perusteella. Mikäli perheellä on turvakielto, koulupaikkaa tulee hakea Lopen kunnan internet-sivuilta löytyvällä lomakkeella (https://riihimaenseutu.valudata.fi/loppi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/).
Jos huoltaja hakee poikkeusta lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen tai jos hän hakee lastaan erityisestä syystä pienryhmään tai muuhun kuin lähikouluun, hänen tulee lähettää asiaa koskeva hakemuksensa koulutoimistoon 29.1.2016 mennessä. Muutosta koulunkäynnin aloittamisajan-kohtaan haettaessa hakemukseen (vapaamuotoinen) tulee liittää psykologin tai lääkärin lausunto kouluvalmiudesta. Tuleville 1. luokkalaisille tarkoitettuja ilmoittautumislomakkeita on saatavana Lopen kunnan kotisivuilta (https://riihimaenseutu.valudata.fi/loppi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/) tai koulutoimistosta.

Mikäli huoltaja hakee oppilaalle koulukuljetusta, tulee hänen täyttää koulukuljetusanomus 29.1.2016 mennessä. Lomake on saatavana Lopen kunnan kotisivuilta (https://riihimaenseutu.valudata.fi/loppi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/) tai koulutoimistosta. Koulukuljetuspäätökset tehdään kesän aikana. Peruskoulun 1. luokan oppilaille järjestetään maksuton kuljetus, jos oppilaan koulumatka on pidempi kuin kolme kilometriä. Poikkeuksia kilometrirajoissa (esim. 2,9 km) ei tehdä, vaan kaikkia oppilaita kohdellaan samoin perustein.

ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumisaika koululaisten iltapäivätoimintaan päättyy 26.2.2016. Iltapäivätoimintaan hae-taan erillisellä lomakkeella. Lomakkeita saa kouluista, esiopetusta antavista paikoista, koulu-toimistosta tai kunnan internet-sivuilta.
Toimintaa järjestetään kaikkina arkikoulupäivinä (ei lauantaisin) 1. ja 2. luokan oppilaille sekä 1.–9.–luokkien oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Iltapäivätoiminnan käynnistymisen edellytyksenä on ryhmäkoon täyttyminen koululla (10 oppilas¬ta) laskentapäivänä 20.3.
Valtioneuvoston hyväksymän perusopetuslain muutoksen mukaisesti iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan 1.8.2016 alkaen. Maksutiedot tarkentuvat myöhemmin Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden saavuttua kuntaan.

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2016–2017 vuonna 2010 syntyneille lapsille. Esiopetuspäivän pituus on neljä tuntia.
Esiopetusta järjestetään päiväkoti Muksumäessä, päiväkoti Pellavassa, päiväkoti Sirkuksessa sekä Pilpalan ja Länsi-Lopen kouluissa. Esiopetukseen ilmoittautuminen päättyy 29.1.2016. Ilmoittautuminen tapahtuu palauttamalla ilmoittautumislomake joko postitse tai henkilökohtaisesti esiopetuspaikkaan. Tieto lapselle osoitetusta esiopetuspaikasta lähetetään huhtikuun aikana.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, tulee täyttää myös päivähoitohakemus. Lapsista, joille on jo myönnetty päivähoitopaikka, täytetään lapsen tietojen muutosilmoitus (https://riihimaenseutu.valudata.fi/loppi/palvelut/asiointi/varhaiskasvatuksen-lomakkeet/).
Loppilaisten esiopetusoppilaiden kuljetusetuuden osalta noudatetaan perusopetuslakia sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksiä. Kuljetusetuutta anotaan erillisellä lomakkeella ilmoittautumisen yhteydessä 29.1.2016 mennessä. Omavastuuosuus on 3 km. Kuljetushakemuskaavakkeen saa päivä¬kodin johtajilta tai kunnan kotisivuilta (https://riihimaenseutu.valudata.fi/loppi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/)


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.