Kuulutus

Maisematyölupahakemuksia, UPM-Kymmene Oyj

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUKSIA

UPM-Kymmene Oyj hakee kahta erillistä maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamillaan tiloilla Syrjälänmaa RN:o 1:908, Salon kylässä ja Antintalo RN:o 19:51, Hunsalan kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitettujen hakkuualueiden sijaitseminen Onkimaanjärven ja osittainen sijaitseminen Sorsamon järven läheisyydessä olevilla ranta-asemakaava-alueilla. Käsiteltävien metsäalojen pinta-aloiksi on ilmoitettu Onkimaanjärven pohjois- ja itäpuolella 52,7 ha ja Sorsamon itä- ja kaakkoispuolella 24,4 ha. Kyseessä ovat metsäsuunnitelman mukaiset harvennushakkuut. Hakemuksissa esitetään, että vesistöjen rantaan jätetään suojavyöhykkeitä, joista puustoa ei poisteta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 9.12. – 27.12.2015 Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 Loppi, 28.12.2015 – 3.1.2016 Lopen pääkirjastossa, osoite Kauppatie 3, 12700 Loppi ja 4.1. – 8.1.2016 Lopen kunnantalon palvelupisteessä, niiden aukioloaikoina.

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksista. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksista.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 8.1.2016 klo 16.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 9.12.2015

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.