Kuulutus

Maisematyöluvat, Kari Niemistö

MAISEMATYÖLUVAT / KARI NIEMISTÖ

Ympäristöpäällikkö on päätöksellään 13.1.2017 (1 §) myöntänyt Kari Niemistölle puiden kaatoa koskevan maisematyöluvan tiloilla Pälsi RN:o 6:247, Heikkilä 1 RN:o 1:164, Heikkilä 3 RN:o 1:168 ja Rauhamäenlisä RN:o 1:6, Sajaniemen kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen on velvoittanut ilmoitettujen hakkuualueiden sijaitseminen Loppijärven ja Särkijärven rantaosayleiskaava-alueella, jonka maankäyttömerkintä MU-1 edellyttää maisematyölupamenettelyä.

Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 17.1. – 1.2.2017 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 17.1.2017

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.