Kuulutus

Tarjouspyyntö kuljetuspalveluista

TARJOUSPYYNTÖ KULJETUSPALVELUISTA

Lopen kunta pyytää tarjouksia esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuksista ja niihin kytkeytyvästä palvelu- ja asiointiliikenteestä. Tarjouskilpailun hankintailmoitus on julkaistu 13.4.2016 HILMA-portaalissa. Tarjouspyyntöasiakirjoja saa tarvittaessa palvelupiste Rosamundasta.

Tarjoukset tulee toimittaa 1.6.2016 klo 12.00 mennessä.

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tarjouspyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat:

• Tarjouspyyntö
• Liite 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta
• Liite 2 Hankinnan kohteen kuvaus (kohdekohtaiset liitteet toimitetaan pyynnöstä
liikenteenharjoittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen)
• Liite 3 Tarjouslomake
• Liite 4 Kalustolomake
• Liite 5 Liikennöitsijän tehtävät ja vastuut
• Liite 6 Sopimusluonnos


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.