Ympäristö ja luonto

Ympäristölupahakemus, Sako Oy

KUULUTUS 

ASIA: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus 

HAKIJA: Sako Oy (Ilveskatu 2, 11100 Riihimäki)

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI: Sako Oy:n omistamalle tilalle Laskola (kiinteistötunnus 86-403-5-56) sijoittuva kiväärirata. Alue sijaitsee Hausjärven kunnan alueella kantatien 54 eteläpuolella noin 16 km Riihimäeltä itään.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Ympäristölupaa haetaan kivääriradan rakentamista varten. Suurin ampumamatka radalla on 1000m. Radalle on suunniteltu kaksi ampumapaikkaa. Ampuminen tapahtuu kiinteästä äänieristetystä ampumasuojarakennuksesta kahden 25m pitkän metallisen äänieristetyn kontin läpi. Maalialueelle rakennetaan luotiloukkurakenne, joka estää luotien päätymisen maaperään. Rataa käytetään Sako Oy:n omassa laadunvarmistus- ja tuotekehitystoiminnassa sekä asiakasmarkkinoinnissa, mutta rata ei tule olemaan yleisessä eikä kilpailukäytössä. Hakemuksen mukaiset radan käyttöajat ovat arkisin klo 6.00 – 22.00 ja lauantaisin klo 8.00 – 20.00, sunnuntaisin ja juhlapyhinä rata ei ole käytössä. Hakemuksen mukainen vuosittainen laukausmäärä on 250 000 ja keskimääräinen laukausmäärä kuukaudessa 20 000. 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Ympäristölupahakemus on nähtävillä kuulutusaikana ympäristösihteerin työhuoneessa Hausjärven kunnanvirastossa, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen.

Myös muilla henkilöillä kuin edellä tarkoitetuilla asianosaisilla sekä myös sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta kuulutusaikana.

MENETTELY: Muistutukset on tehtävä kirjallisena ennen kuulutusajan päättymistä. Ne osoitetaan Hausjärven ympäristölautakunnalle ja toimitetaan osoitteella: Hausjärven kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla 1.2. – 2.3.2017.

LISÄTIETOJA: ympäristösihteeri Minna Ahlqvist, p. 019 758 6561

Hausjärvellä 31.1.2017
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 4 Kyllä 0 Ei 4

Kommentit on suljettu.