Pöytäkirjat Yleinen Ympäristö ja luonto

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 8.6.2016

-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
50 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
51 LAUSUNTOPYYNTÖ HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA
52 HOLLOLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS
53 LAUSUNTOPYYNTÖ MUOVIJÄTTEIDEN KÄSITTELYLAITOKSEN TOIMINNASTA JA ONGELMAJÄTTEEN KÄSITTELYLAITOKSEN VIEMÄRIIN JOHDETTAVIA JÄTEVESIÄ KOSKEVAN LUPAMÄÄRÄYK
54 2 kpl KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN VESIEN- JA MERENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄ
55 1 kpl MAISEMOINTISUUNNITELMA / RYTTYLÄ RN:O 1:1168
56 1 kpl MAA-AINESLUPA / RUDUS OY / KURUN SARVINUMMI RN:O 86-407-3-56
57 YMPÄRISTÖASIOIDEN, MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSVALVONNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA
58 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
59 TIEDOKSIANTOASIOITA
60 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS BIOJALOSTAMOLLE HAKIJANA BIOTEHDAS OY
61 1 kpl YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMINEN / SAINT-GOBAIN RAKENNUSTUOTTEET OY
62 1 kpl LAUSUNTOPYYNTÖ HYVINKÄÄN PALOPURON OSAYLEISKAAVOITUKSESTA
9998 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.