Pöytäkirjat Yleinen Ympäristö ja luonto

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 7.9.2016

1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
64 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
65 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
66 2 kpl HOLLOLAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET, LAUSUNTOPYYNTÖ
67 TOIMINNANHARJOITTAJAN MUUTOS / LAVINNON FK-RATA
68 1 kpl YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISEN ARVIOINTI / FESCON OY KUIVABETONITEHDAS
69 3 kpl MAA-AINESLUVAN VAIHEISTUKSEN MUUTOS / BETONI CENTER OY / KIRKKOMÄEN SORA-ALUE 1:1319
70 Jätevesijärjestelmän tyhjentämisestä aiheutuvat haitat / Peuranpääntie 166
71 Jätevesihaitat / Riihiviidantie 663
72 1 kpl HÄMEEN ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖS EKOKEM OYJ:N RIIHIMÄEN LAITOSALUEEN JA EKOKEM-PALVELU OY:N HAUSJÄRVEN TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN YHTEIST
73 1 kpl BETONI CENTER OY, WANGUNOJAN RATSUTILAN VAATIMUKSET KOSKIEN POHJAVESISELVITYKSIÄ
74 5 kpl RUDUS OY, YMPÄRISTÖLUPA SORAN MURSKAUKSEEN, KURUN KYLÄ, SARVINUMMI 086-407-3-56
75 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN
76 1 kpl VUODEN 2017 TALOUSARVION LAADINTA / TALOUSARVIORAAMIN VAHVISTAMINEN
77 AJANKOHTAISET EKOKEM OY AB:N JA EKOKEM-PALVELU OY:N TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT
78 TIEDOKSIANTOASIOITA
79 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
80 YMPÄRISTÖASIOIDEN, MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSVALVONNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA
81 1 kpl LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / MAA-AINESLUPA / RUDUS OY / KURUN SARVINUMMI RN:O 086-407-3-56
9998 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.