Ympäristö ja luonto

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 6.9.2017

1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
57 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
58 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
59 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOOLLE KUTSUMINEN 2017 -2021
60 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO 2017 – 2021
61 YLIMÄÄRÄISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA
62 1 kpl YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JÄSENEN ESTEELLISYYS
63 ASIANTUNTIJAN KUTSUMINEN KOKOUKSIIN
64 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
65 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN LUPAMÄÄRÄYKSEN MUUTTAMINEN / FORTUM WASTE SOLUTIONS OY RIIHIMÄKI
66 AJANKOHTAISET FORTUM WASTE SOLUTIONS OY:N JA FORTUM ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION OY:N TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT

67 LAUSUNTO RIIHIMÄEN YLEISKAAVASTA 2035
68 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
69 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA 2040
70 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUKSET / SYYSKAUSI 2017
71 YMPÄRISTÖASIOIDEN, MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSVALVONNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA
72 TIEDOKSIANTOASIOITA
73 LAUSUNTOPYYNTÖ: HYVINKÄÄN ILMAILUKERHO RY
74 2 kpl MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN HAKEMUS, RIIHIMÄEN ENDUROSEURA RY, KARHI 86-406-5-42 JA 86-406-5-26
9998 Valitusosoitus

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.