Yleinen

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 5.4.2017

-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
27 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
28 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
29 CO2-RAPORTTI – KUNNAN KASVIHUONEKAASUJEN PÄÄSTÖSEURANTA
30 2 kpl FINGRID OYJ:N LUNASTUSLUPAHAKEMUS KOSKIEN HIKIÄ-ORIMATTILA 400 + 100 KV VOIMAJOHTOA
31 1 kpl RANTA-ASEMAKAAVOITUS KOSKIEN HAUSJÄRVEN OITIN KYLÄN TILAA HONKARANTA RNO 1:107
32 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
33 1 kpl TOIMINTAKERTOMUS 2016 / YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
34 1 kpl MAA-AINESALUEELLE UUSI LIITTYMÄ / MAA-AINESLUPA / RUDUS OY / KURUN SARVINUMMI RN:O 086-407-3
35 1 kpl MELUN MITTAUSSUUNNITELMA / RUDUS OY, KARHI RNO:O 086-406-4-54
36 UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA
37 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
38 1 kpl ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON LAUSUNTOPYYNTÖ BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖLUVAN SELVENTÄMISHAKEMUKSESTA
39 OSTOPALVELUNA OLEVAN RAKENNUSTARKASTAJAN VAIHTUMINEN
40 AJANKOHTAISET EKOKEM OY AB:N JA EKOKEM-PALVELU OY:N TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT
41 YMPÄRISTÖASIOIDEN, MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSVALVONNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA
42 HUOMAUTUS TOIMINTA-AIKARIKKOMUKSESTA / LUJA-KIVI OY/KARA JA LAVINTO TILOILLA 5:51 JA 7:26
43 TIEDOKSIANTOASIOITA
9998 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.