Pöytäkirjat Ympäristö ja luonto

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 25.11.2015

1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
102 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
103 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
104 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
105 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 175 §:N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN / JUNNILA
106 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTTEEN JA VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYLAITOKSEN TOIMINNAN MUUTOS HULEVESIEN KÄSITTELYN OSALTA, EKOKEM OYJ
107 LAUSUNTOPYYNTÖ MUOVIJÄTTEIDEN KÄSITTELYLAITOKSEN TOIMINNASTA JA ONGELMAJÄTTEEN KÄSITTELYLAITOKSEN VIEMÄRIIN JOHDETTAVIA JÄTEVESIÄ KOSKEVAN LUPAMÄÄRÄYK
108 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTTEIDEN ESIKÄSITTELYLAITOKSEN TOIMINTA SEKÄ HAKEMUS TOIMINNAN ALOITTAMISEKSI MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA, EKOKEM OYJ
109 LAUSUNTOPYYNTÖ, SÄHKÖKAAPELIN ASENTAMINEN PUUJOEN ALI JA VALMISTELULUPA
110 LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA / BIOTEHDAS OY
111 LAUSUNTOPYYNTÖ EKOKEM-PALVELU OY:N ILMOITUS KOELUONTOISESTA TOIMINNASTA
112 1 kpl TOIMIVALLAN DELEGOINTI / YMPÄRISTÖSUOJELUVIRANOMAINEN
113 TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN / RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA
114 2 kpl ASEMAKAAVAMUUTOS OITIN KORTTELIN 110 OSA-ALUEELLE
115 AJANKOHTAISET EKOKEM OY AB:N TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT
116 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUSPÄIVÄT JA -AIKA
117 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
118 YMPÄRISTÖASIOIDEN, MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSVALVONNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA
119 TIEDOKSIANTOASIOITA
9998 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.