Ympäristö ja luonto

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 24.5.2016

1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
38 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
39 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
40 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN BIOINDIKAATTORITUTKIMUS VUONNA 2014
41 2 kpl HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISEKSI JA TOIMINNAN OLENNAISEKSI MUUTTAMISEKSI / FJÄDER GROUP OY
42 2 kpl KESKEYTYSVAATIMUS / BETONI CENTER OY MAA-AINESLUPA / (HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS 31.3.2009 §165, KHO 18.9.2012, 343/1/11, 396/11 JA 504/1/11)
43 1 kpl KAAVOITUSKATSAUS 2016
44 AJANKOHTAISET EKOKEM OY AB:N TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT
45 YMPÄRISTÖASIOIDEN, MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSVALVONNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA
46 TIEDOKSIANTOASIOITA
47 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
9998 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.