Yleinen

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 23.11.2016

-2 Pöytäkirjan kansilehti (sisällysluettelo)
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
96 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
97 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
98 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
99 1 kpl JÄRVINÄYTTEET KESÄLLÄ 2016
100 PILAANTUNEEN MAAPERÄN TUTKIMUS POLTTOÖLJYSÄILIÖN YLÖSNOSTON YHTEYDESSÄ, RIIHITIE 95B
101 1 kpl ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS 28.10.2016: EKOKEM-PALVELU OY:N ILMOITUS KOELUONTEISESTA TOIMINNASTA, JOKA KOSKEE LENTOTUHKIEN JALOSTUSTOIMINTAA
102 YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMISTARPEEN ARVIOINTI / ELÄINSUOJA, HEIKKINEN MIKKO /
103 ÖISET RÄJÄHDYKSET VENTONIEMEN SORA OY:N MONNIN MAA-AINESALUEELLA
104 YMPÄRISTÖLUPA, EKOKEM-PALVELU OY / VAARALLISEN JÄTTEEN KAATOPAIKKA
105 3 kpl TORHOLAN ALIKULKUTIEJÄRJESTELYN JA OITIN KORTTELEIDEN 116, 117A JA 117B ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVOITETTAVAN ALUEEN LAAJENNUS
106 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUSPÄIVÄT JA -AIKA
107 AJANKOHTAISET EKOKEM OY AB:N JA EKOKEM-PALVELU OY:N TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT
108 TIEDOKSIANTOASIOITA
109 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
110 YMPÄRISTÖASIOIDEN, MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSVALVONNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA
9998 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.