Pöytäkirjat Ympäristö ja luonto

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 17.2.2016

 

-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
17 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
18 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
19 YMPÄRISTÖSIHTEERIN VIRKA
20 TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN / RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA
21 1 kpl LAUSUNTOPYYNTÖ HYVINKÄÄN KURKISUON OSAYLEISKAAVASTA
22 2 kpl LAUSUNTOPYYNTÖ RIIHIMÄEN YLEISKAAVASTA 2035
23 2 kpl ASEMAKAAVAMUUTOS OITIN KORTTELIN 110 OSA-ALUEELLE
24 3 kpl MONNI, ERKYLÄN KYLÄSSÄ SIJAITSEVAN PERÄLÄN TILAN RN:O 1:694 MÄÄRÄALAN ASEMAKAAVOITUS
25 YMPÄRISTÖASIOIDEN, MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSVALVONNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA
26 AJANKOHTAISET EKOKEM OY AB:N JA EKOKEM-PALVELU OY:N TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT
27 TIEDOKSIANTOASIOITA
28 1 kpl LAUSUNTO EHDOTUKSESTA EKOKEM OYJ:N RIIHIMÄEN LAITOSALUEEN JA EKOKEM-PALVELU OY:N HAUSJÄRVEN TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAI
9998 Valitusosoitus

 

 

 

 

 

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.