Yleinen Ympäristö ja luonto

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 13.01.2016

1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
4 4 kpl HAUSJÄRVEN OITIN KYLÄN TILOJEN NIITTYLÄ RN:O 8:144, NIITTYLÄ II RN:O 8:87 JA NIITTYLÄ III RN:O 8:393 RANTA-ASEMAKAAVOITUS PUUJOEN RANNALLE
5 VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA
6 1 kpl JÄRVINÄYTTEET KESÄLLÄ 2015
7 AJANKOHTAISET EKOKEM OY AB:N TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT
8 MAISEMOINTISUUNNITELMA / RYTTYLÄ RN:O 1:1168
9 LAUSUNTOPYYNTÖ OITIN VALU OY:N YMPÄRISTÖLUPAÄTÖKSEN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
10 YMPÄRISTÖASIOIDEN, MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSVALVONNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA
11 1 kpl YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN
12 YMPÄRISTÖSIHTEERIN VIRKA 2016
13 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2040
14 2 kpl ASEMAKAAVAMUUTOS OITIN KORTTELIN 110 OSA-ALUEELLE
15 TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN / RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA
9998 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.