Pöytäkirjat Ympäristö ja luonto

Ympäristölautakunnan kokous, 5.10.2015

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
87 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
88 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
89 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
90 TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN / RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA
91 LAUSUNTOPYYNTÖ, CINIA CLOUD OY, VALOKAAPELIN ASENTAMINEN PUUJOEN ALITSE
92 LAUSUNTOPYYNTÖ 110 KV VOIMAJOHTOHANKKEESTA HIKIÄ-KAPULI
93 MELUILMOITUS, RIIHIMÄEN URHEILUAUTOILIJAT
94 1 kpl YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, KARHIN MOTOCROSSRATA
95 YMPÄRISTÖLUPA SORAN MURSKAUKSEEN / VAHVA SORA OY
96 2 kpl PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN LAAJENNUS
97 1 kpl VUODEN 2016 TALOUSARVION LAADINTA / TALOUSARVIORAAMIN VAHVISTAMINEN
98 AJANKOHTAISET EKOKEM OY AB:N TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT
99 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
100 YMPÄRISTÖASIOIDEN, MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSVALVONNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA
101 TIEDOKSIANTOASIOITA
9998 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.