Vesinäytteen ottaminen

Ennen näytteen ottoa kannattaa olla yhteydessä lähimpään vesi – ja elintarvikelaboratorioon. Oikein otettu näyte ja puhtaat näytteenottovälineet ovat edellytys tutkimuksen luotettavuudelle. Laboratoriosta saa vesinäytteille tarkoitettuja valmiiksi käsiteltyjä näytepulloja. Näytteenotosta saa myös tietoa paikalliselta terveystarkastajalta.

Näytteenotto hanasta tai pumpusta

  • talousvesinäyte pyritään ottamaan hanasta, josta juomavetenä käytettävä vesi otetaan (esim. keittiön hana)
  • ennen näytteenottoa vesihanasta on poistettava poresuuttimet, letkut sekä muut lisävarusteet ja hanan tai pumpun suu on desinfioitava kuumentamalla (esim. tupakansytytin, tulitikku)
  • ennen näytteenottoa veden annetaan virrata hanasta kohtuullisella vakionopeudella 5-10 minuutin ajan tai kunnes veden lämpötila on vakio
  • vesipullot täytetään lähes täyteen ja suljetaan tiiviisti. Poikkeuksena radon-näytteet, joissa pullo täytetään hiljaisella paineella piripintaan

Näytteenotto suoraan kaivosta

  • näyte voidaan ottaa joko noutimella suoraan kaivosta tai käyttämällä normaalisti veden nostoon käytettävää astiaa (astia ei saa olla sellaista metallia, jota voi liueta näytteeseen)
  • suoraan kaivosta otettaessa pullo upotetaan suu alaspäin nopeasti noin 20-30 cm vedenpinnan alapuolelle ja käännetään pullo. Mahdollisuuksien mukaan pulloa liikutetaan varovasti kaivon sivustassa
  • pullo täytetään 4/5 pullon kokonaistilavuudesta ja suljetaan tiiviisti

Näytteiden toimittaminen

Näyte toimitetaan mahdollisimman nopeasti laboratorioon, koska näytteet tulee tutkia 24 tunnin kuluessa näytteenotosta. Jos kuljetusaika kestää yli 4 tuntia, tulee näytteet kuljettaa jäähdytettyinä esimerkiksi kylmävaraajilla varustetussa kylmälaukussa.

Mihin näyte toimitetaan?

Yleisohje vesinäytteen ottamisesta, yksityinen kaivo


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1