Ryttylän koulu Vanhempainyhdistys

Toimintakertomus 2014-2015

RYTTYLÄN KOULUN TOIMINTAKERTOMUS 1 (2) VANHEMPAINYHDISTYS RY 2014 – 2015 ————————————————————————————————————————-

TOIMINTAKERTOMUS 1.9.2014 – 31.8.2015
Yleistä Toimintavuoden aikana pyrittiin tukemaan oppilaiden koulutyötä ja hyvinvointia, edis-tämään koulun ja vanhempien yhteistyötä sekä herättämään keskustelua päättävissä eli-missä liittyen korjausta vaativiin asioihin.
Hallinto Yhdistyksen johtokunnan kokoonpano oli seuraava:
esikoulu Anna Immonen, varalla Pertti Kankkunen
1. lk Tiina Kuusela, varalla Henna Koskinen
2. lk Niina Leppälä, varalla Tanja Valvanto
3. lk Essi Valtanen, varalla Lea Rantanen
3. – 4. lk Anu Kukkonen, varalla Taija Miettinen
4. lk Auli Pulli, varalla Tiina Kuusela
6. lk Sisko Toivonen (erosi kesken kauden), varalla Sanna Kulmala
5. luokalla ja 5. – 6. luokalla ei ollut edustajaa.
Puheenjohtajana toimi Sanna Kulmala 28.2.2015 saakka. Ylimääräinen vuosikokous valitsi Auli Pullin puheenjohtajaksi 16.3.2015. Pulli oli siihen saakka toiminut varapu-heenjohtajana. 27.3.2015 varapuheenjohtajaksi valittiin Niina Leppälä. Rahastonhoita-jana toimi Lea Rantanen ja sihteerinä Anu Kukkonen.
Kokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 6.10.2014 ja ylimääräinen vuosikokous 16.3.2015. Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa.
Toiminta ja varainhankinta
Joulujuhlassa tarjosimme vanhemmille glögiä ja piparia. Lapset saivat pienet nallekark-kipussit.
Varoja kerättiin alkuvuodesta 2015 myymällä Jar-xin sukkia ja tossuja.
Kevätjuhla oli 27.5.2015 Miinan Montussa. Vanhempainyhdistyksellä oli siellä kahvio, josta sai ostaa leivonnaisia, kahvia, teetä, mehua tai makeisia.
6.6.2015 oli valtakunnallinen Avoimet Kylät –päivä. Ryttylässä tapahtuma sijoittui Ryt-tylän Kyläkirjaston ympäristöön. Vanhempainyhdistys osallistui tapahtumaan tarjoa-malla pientä maksua vastaan kynsien lakkausta ja ongintaa. Lisäksi järjestettiin maksut-tomia liikuntaleikkejä koulun pihalle.
Vanhempainyhdistys liittyi Mommilajärven Soutelu Ry:n jäseneksi. Vanhempainyhdis-tyksen tehtävänä oli askarrella narikkalaput, osallistua soutelualueen siistimistalkoisiin 17.7.2015 ja varsinaisena tapahtumapäivänä 18.7.2015 valvoa kumiveneilyä. Toiminta-kauden päättyessä Mommilajärven Soutelu Ry:n tiliasiat olivat vielä kesken, joten tal-koopalkkio tuloutuu vanhempainyhdistykselle vasta toimintakaudella 2015 – 2016. RYTTYLÄN KOULUN TOIMINTAKERTOMUS 2 (2) VANHEMPAINYHDISTYS RY 2014 – 2015 ————————————————————————————————————————-

Hankinnat ja avustukset
Joulukuussa 2014 vanhempainyhdistys lahjoitti koulun pihapiirissä toimivalle Ryttylän Kyläkirjastolle noin 100 euron arvosta lasten ja nuorten kirjoja.
13.2.2015 oli koulussa talviliikuntapäivä. Tuolloin tarjottiin oppilaille munkit.
Leirikouluavustusta annettiin 140 euroa ja esikoululaisille sekä 1. – 3. luokan oppilaille maksettiin kuljetus Riihimäen Jäätaitureiden jääshowhun.
Vuosittain vanhempainyhdistys muistaa stipendillä kahta oppilasta. Stipendit jaettiin kevätjuhlassa 27.5.2015.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.