Tietosuojatiedotteet ja selosteet

Hausjärven kunnan toteuttamasta tietosuojasta pyritään mahdollisuuksien mukaan informoimaan asiakasta ensisijaisesti palvelun toteuttamisen yhteydessä. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojan ja siitä informoinnin tulee olla palveluissa sisäänrakennettuna ja oletusarvoisena. Tietosuojan periaatteista kerromme kunnan tietosuojan pääsivulla (www.hausjarvi.fi/tietosuoja). Joihinkin palveluihin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä tiedotamme lisäksi näillä erillisillä tietosuojatiedotteilla tai -selosteilla. Tiedotteita lisätään ja päivitetään tarpeeen mukaan.

Sosiaalihuollon palvelutehtävät
Aikuissosiaalityö
Lasten- ja lapsiperheiden palvelut
Lastensuojelu
Maahanmuuttajapalvelut
Vammaispalvelut
Vanhusten palvelut

Sivistystoimi
Kirjastopalvelut
Kansalaisopisto
Varhaiskasvatus
Opetuksen tietosuojatiedote

Tekninen, rakentaminen, ympäristö
Kaavoitus ja maankäyttö
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Kameravalvonta

Hallinto ja muut
Hallinto
Kunnanvaltuuston kokousten tallenteet
Tietosuojavastaavan rekisterit

Rekisteröidyn oikeuksista
Rekisteroidyn oikeudet


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0