Päivähoito ja koulutus Varhaiskasvatus Yleinen

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Eduskunta on 8.12. 2017 hyväksynyt lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 5 § ja 8 §:n muuttamisesta. Lakiteksti on liitteenä.

 

Hausjärven sivistyslautakunta päätti 8.1.2018 kokouksessaan ottaa 1.1.2018 lukien käyttöön varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 5 § ja 8 § muuttamisesta annetun lain mukaiset tulorajat ja maksuprosentit sekä sisarusten maksujen määräytymisperusteet varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen lisäksi annettavaan varhaiskasvatukseen.

 

Maksu määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Myös maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan.

 

Laissa määritelty enimmäismaksu ei muutu. Korkein mahdollinen maksu on 290 euroa, kuten nykyisinkin. Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely säilyy myös ennallaan ja alin perittävä maksu on jatkossakin 27 euroa.
Toisesta lapsesta perittävä maksu muuttuu siten, että maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 145 euroa. Muutos koskee jatkossa kaikkia sisaruksia tältä osin. Tämä alentaa useampilapsisten perheiden maksuja. Järjestyksessä seuraavien lasten maksun määrittely säilyy entisellään, edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa.

 

Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja korotetaan ja maksuprosentti yhtenäistetään.

Alla on vertailu nykyisistä tulorajoista ja maksuprosenteista verrattuna uuden asiakasmaksulain mukaisiin:

Perheen koko, Tuloraja €/kk                    Maksuprosentti

henkilöä            nykytila     uusi laki         nykytila         uusi laki

2                        1915          2050              11,5%            10,7%

3                        1915          2646                9,4%            10,7%

4                        2053          3003                7,9%            10,7%

5                        2191          3361                7,9%            10,7%

6                        2328          3718                7,9%            10,7%

 

Lasten päivähoitomaksut pääsääntöisesti alenevat tai pysyvät ennallaan.

 

Lasten päivähoitomaksut tarkistetaan tammikuun aikana uuden lain mukaisiksi. Uudet päätökset tehdään kaikille automaattisesti nykyisten tulojen mukaan, lukuunottamatta niitä lapsia, joiden päivähoito on tällä hetkellä maksuton tai jotka ovat hyväksyneet korkeimman maksun ( tällöin perheen toisen lapsen maksu tarkistetaan uuden lain mukaiseksi)  tai joiden tulotiedot ovat toimittamatta ja maksu on tästä syystä määritelty korkeimmaksi.

 

Hausjärvellä noin 40 % lapsista on yksityisessä päivähoidossa, jota kunta tukee maksamalla perheille palvelusetelin. Palvelusetelin sääntökirjassa on määritelty näiden perheiden omavastuuosuudeksi kunnallisen päivähoitomaksun suuruus. Perheiden palvelusetelipäätökset tarkistetaan tammikuun aikana uuden lain mukaisiksi.

 

Päätökset uusista hoitomaksuista lähetään perheille kotiin.

 

Varhaiskasvatuspäällikkö

Riitta Alho

puh 019 758 6612

riitta,alho@hausjarvi.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.