Yleinen

Tiedote valokuituverkkohankkeesta

Monnin alueella on rakenteilla valokuituverkko, jota rakentaa osuuskunta Kuitu16. Verkon on tarkoitus valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä.

Kunta on mukana tukemassa verkon rakentamista. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 30.5.2017 osoittaa vuoden 2017 talosarvioon 75 000 euron suuruisen määrärahan tätä varten. Aiemmin Hämeen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle 345 000 euron suuruisen tuen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

VALOKUITU LISÄÄ ALUEEN ELINVOIMAISUUTTA

Liikenne- ja viestintäministeriön Nopea laajakaista -hankkeen tavoitteena on saada vähintään 100 Mb/s laajakaista lähes kaikkien suomalaisten kotitalouksien, yritysten ja julkishallinnon organisaatioden toimipaikkojen ulottuville. Hankkeen aikana on tuettu jo yli 150 valokuituverkkoa eri puolilla Suomea. Nopea laajakaista -hanke jatkuu vuoteen 2019 saakka.

Euroopan komission syksyllä 2016 julkaiseman tavoitteen mukaan kaikilla EU:n asukkailla tulisi olla saatavilla vähintään 100 Mb/s laajakaistayhteys, joka on helposti päivitettävissä 1Gb/s nopeuteen, vuoteen 2025 mennessä.

Juha Sipilän hallituksen yksi tärkeimmistä kärkihankkeista on julkisten palvelujen digitalisointi. Siinä hallinnon sisäiset prosessit uudistetaan asiakaslähtöisesti ja yhden luukun palvelumalli otetaan käyttöön. Digitalisoidut palvelut säästävät asiakkaiden ja hallinnon kustannuksia ja resursseja voidaan siirtää hallinnosta tarpeellisempien palvelujen tuottamiseen. Palveluiden digitalisoitumisen vuoksi valokuitu on tärkeässä asemassa kuntalaisten palvelujen turvaamisessa.

VALOKUITU ON INVESTOINTI TULEVAISUUTEEN

Valokuituosuuskunnat ovat tärkeässä asemassa haja-asutusalueilla jonne ei ole tulossa nopeaa laajakaistaa markkinaehtoisesti. Kuitu16-osuuskunnan saama hanketuki ei saa vääristää kilpailua. Julkisen kuulemisen perusteella selvisi, ettei Monnin alueelle ole tulossa kaupallisin ehdoin rakennettavaa nopeaa laajakaistaverkkoa vuosien 2017-2020 aikana.

Hausjärven kunta varautuu valokuituun kaikilla uusilla asuinalueilla. Pihonkaarteen alueen tonteille asennettiin muun kunnallistekniikan yhteydessä putkitus valokuituliittymien asentamista varten. Kunta haluaa tukea myös nykyisten asukkaiden verkkoyhteyksiä ja on siksi mukana tukemassa osuuskuntaa.

Näen tietoliikenneyhteydet yhtenä tärkeimpänä tulevaisuuden tekijänä ja kannustan kaikkia Monnin asukkaita tarttumaan tilaisuuteen jotta hanke totetuu mahdollisimman kattavana.

 
Pekka Määttänen
Kunnanjohtaja

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.