Tekniset palvelut Yleinen

Tiedote – Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakennussuunnitelman laatiminen käynnissä välille Riihimäki – Hikiä

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakennussuunnitelman laatiminen käynnissä välille Riihimäki – Hikiä

Uudenmaan ELY-keskus yhdessä Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan kanssa teettää rakennussuunnitelmaa valaistun jalankulku- ja pyöräilyväylän lisäämiseksi maantielle 2879 välille Mäenpäänkuja- Karhinkulma. Suunniteltavan väylän pituus on 4,8 km. Suunnitelma pohjautuu vuonna 2010 laadittuun tiesuunnitelmaan.

Suunnittelualue ja tiestön nykytila

Suunnitteluvälillä maantien pientereet ovat nykyisellään kapeat, eivätkä mahdollista liikkumista pientareen päällystetyllä osuudella. Liikennemäärä Riihimäen päässä Korpelantien liittymään asti on noin 3200 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Korpelantien liittymästä Hausjärven suuntaan noin 1700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 2-3 %.

 

Parantamistoimenpiteen ansiosta Riihimäen keskustan ja Hikiän välille saadaan jatkuva, yhtenäinen jalankulku- ja pyöräilyväylä, joka parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta ja helpottaa alueen liikennöintiä. Hanke edistää työmatkapyöräilyä ja sillä on positiivinen vaikutus ihmisten liikuntaharrastuksiin

 

Aiemmat suunnitelmat

Kohteelle on laadittu tiesuunnitelma vuonna 2010 ja tiesuunnitelmaa on muutettu ja täydennetty vuosina 2018 ja 2019.

Suunnitelman sisältö

Rakennussuunnitelma käsittää maantien parantamisen varustamalla tie uudella jalankulku- ja pyöräilyväylällä nykyisten, olemassa olevien väylien välille maantien pohjoispuolella. Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä tulee pääosin ajoradasta irrallaan olevana, viherkaistalla erotettuna väylänä. Muutamassa ahtaassa kohdassa väylä toteutetaan reunakivellä korotettuna väylänä. Päällysteen leveys väylällä on 3 metriä. Lisäksi väylällä on 25 cm:n sorapäällysteiset tukipientereet.

Karhinkaarre liittymän yhteyteen toteutetaan uudet linja-autopysäkit.

Koko suunnitteluväli valaistaan turvallisuuden ja liikkumismukavuuden lisäämiseksi.

Hankkeen vaikutukset

Valaistun jalankulku- pyöräilyväylän lisäämisen vaikutukset ovat mm. seuraavat:

  • Liikenneturvallisuus paranee, kun kevyt liikenne on erillään moottoriajoneuvoliikenteestä. Erottelun ja valaistuksen johdosta myös koettu turvallisuus paranee
  • Maisemakuva muuttuu uuden väylän ja valaistuksen takia
  • Väylä parantaa työmatkapyöräilyn ja liikuntaharrastuksen olosuhteita välillä Hyvinkää – Riihimäki – Oitti
  • Hanke edistää kestävää liikkumista

 

Suunnitteluprosessi

Suunnitelman laatiminen on aloitettu keväällä 2020 ja tavoitteena on, että se valmistuu syyskuussa 2020.

Kohteen tiesuunnitelma on parhaillaan tarkastuskierroksella, jonka jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee tiesuunnitelmaa koskevan hyväksymispäätöksen.

Rakentamiskohde kilpailutetaan ja tavoitteena on aloittaa rakentaminen

loppuvuodesta 2020. Urakka valmistuu kesän 2021 aikana.

Lisätietoja

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

Mervi Varis, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 040 574 0416

Paavo Vuori, Hausjärven kunta, puh. 040 330 6810

Maria Vasko, Riihimäen kaupunki, puh. 040 860 9882

 

>>Tiedote


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1

Kommentit on suljettu.