Pöytäkirjat

Teknisen lautakunnan kokous, 21.9.2015

Kokouksen TEKLA:21.9.2015 17:30 pöytäkirja:
§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
63 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
64 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
65 KUULOJAN ALUEEN KUNNALLISTEKNISTEN SUUNNITELMIEN LAATIMINEN
66 ANDERSININ PELLON KUNNALLISTEKNISET SUUNNITELMAT
67 2 kpl HAUSJÄRVEN YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKAMISPERUSTEET
68 2 kpl KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA JÄTEVESITAKSA 1.1.2016 LUKIEN
69 1 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
70 2 kpl VUODEN 2016 TALOUSARVION LAADINTA / TALOUSARVIORAAMIN VAHVISTAMINEN
71 1 kpl YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN KÄYTTÖÖNOTTO
72 UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMA 2016-2019
73 TILANNEKATSAUS TEKNISEN TOIMEN HANKKEISTA
74 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
75 HENKILÖSTÖHALLINNOLLISET PÄÄTÖKSET
9998 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.