Yleinen

Strategiatyön eteneminen ja aikataulu

 

Kevät 2017

  • Strategiatyön valmistelu ja suunnittelu
  • Ennusteiden ja palvelutarpeiden selvittäminen: väestöennusteet ja niiden vaikutus palveluverkkoon
  • Nykytilan ja toimintaympäristön arviointi
  • Kyselyt henkilöstölle, yrityksille ja asukkaille
  • Asukasillat Oitissa, Ryttylässä, Monnissa ja Hikiässä

Syksy 2017

  • Työseminaareja: kunnanhallitus, kunnanvaltuusto, johtoryhmä
  • Strategialuonnos lausuntokierrokselle lautakuntiin sekä muille keskeisille sidosryhmille
  • Kunnanvaltuuston päätös uudesta kuntastrategiasta loppuvuonna 2017

Kevät 2018

  • Strategian jalkauttaminen henkilöstölle, valtuustolle, kuntalaisille ja sidosryhmille
  • Uusi strategia pohjaksi tulevalle toiminta- ja taloussuunnittelulle

Kuntalain mukaan kuntastrategiassa tulee huomioida:

– kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
– palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
– kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
– omistajapolitiikka
– henkilöstöpolitiikka,
– kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä
– elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.