Ryttylän koulu Vanhempainyhdistys

Ryttylän koulun vanhempainyhdistyksen pöytäkirja, vuosikokous 5.10.2016

RYTTYLÄN KOULUN PÖYTÄKIRJA 1 / 3
VANHEMPAINYHDISTYS RY 7.10.2016
________________________________________________________________________________
VANHEMPAINYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Aika Keskiviikko 5.10.2016 klo 18.00
Paikka Koulutie 14 (Ryttylän koulun ruokala)
Läsnä Auli Pulli Anu Kukkonen
Anna Immonen Niina Leppälä
Silja Järvinen Annikki Liljefors
Riikka Walldén Kirsi-Maria Lankinen
Antti Lankinen Tytti Lievonen
Satu Uusivirta Lassi Ruuskanen
1. Kokouksen avaus
Auli Pulli avasi kokouksen kello 18.01.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi-Maria Lankinen.
4. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Anna Immonen.
5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anu Kukkonen ja Niina Leppälä.
6. Toimintakertomuksen, toimintavuoden 2015-2016 tilien ja toiminnantarkastajien
lausuntojen esittäminen
Auli Pulli esitteli liitteen mukaisen toimintakertomuksen ja Anu Kukkonen toimintavuoden
2015-2016 tilit. Auli Pulli esitteli toiminnantarkastajien Karoliina ja M
RYTTYLÄN KOULUN PÖYTÄKIRJA 3 / 3
VANHEMPAINYHDISTYS RY 7.10.2016
________________________________________________________________________________
14. Muut asiat
Ei muita asioita.
15. Kokouksen päättäminen
Kirsi-Maria Lankinen päätti kokouksen kello 18.25.
VAKUUDEKSI
Kirsi-Maria Lankinen Anna Immonen
puheenjohtaja sihteeri
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Anu Kukkonen Niina Leppälä


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.