Ryttylän koulu Vanhempainyhdistys

Ryttylän koulun vanhempainyhdistyksen johtokunnan järjestäytymiskokous 5.10.2016

VANHEMPAINYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Aika Keskiviikko 5.10.2016
Paikka Koulutie 14 (Ryttylän koulun ruokala)
Läsnä Auli Pulli Anu Kukkonen
Anna Immonen Niina Leppälä
Silja Järvinen Annikki Liljefors
Riikka Walldén Kirsi-Maria Lankinen
Antti Lankinen Tytti Lievonen
Satu Uusivirta Lassi Ruuskanen
1. Kokouksen avaus
Auli Pulli avasi kokouksen kello 18.26.
2. Läsnäolijat
Sihteeri Anna Immonen kirjasi läsnäolijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen työjärjestys
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin Auli Pullin toimesta läpi. Jatkossa pöytäkirjat
toimitetaan sähköpostitse johtokunnan jäsenille luettavaksi.
6. Varapuheenjohtajan valinta
Varapuheenjohtajaksi valittiin Kirsi-Maria Lankinen.
7. Sihteerin valinta
Sihteeriksi valittiin Anna Immonen.
8. Rahastonhoitajan valinta
Rahastonhoitajaksi valittiin Anu Kukkonen.
9. Muut toimihenkilöt
Tiedotusvastaavaksi valittiin Niina Leppälä.
10. Muut asiat
– Pankin palveluhintojen korotusten vuoksi päätettiin kilpailuttaa yhdistyksen pankkitili.
– Puheenjohtajalle oli kerrottu toiveita koskien uusia välituntileikkivälineitä. Selvitetään
hintoja ja päätetään hankinnoista sähköpostikokouksella.
– Päätettiin ottaa myyntiin Kakkutukun tuotteita.
– Suunniteltiin oppilaiden ja huoltajien yhteistä liikenneturvallisuuspäivää toteutettavaksi
vielä tänä syksynä.
– Seuraava kokous pidetään torstaina 27.10.2016 klo 18.00 koulun ruokalassa.
11. Kokouksen päättäminen
Auli Pulli päätti kokouksen kello 19.03.
VAKUUDEKSI
Auli Pulli Anna Immonen
puheenjohtaja sihteeri


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.