Yleinen

Ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä

MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan Oitin kylän tiloja Niittylä 86-410-8-144, Niittylä II 86-410-8-87 ja Niittylä III 86-410-   8-393 koskevan Niittylän ranta-asemakaavan ehdotusaineisto. Kaavoitettava alue sijoittuu Puujoen rantaan.

Ranta-asemakaavan ehdotusaineistot ovat nähtävillä 18.2.-18.3.2016 Hausjärven kunnanvirastossa virka-aikana. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa kirjaston aukioloaikoina sekä kunnan Internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavanlaadinnan ajan. Kirjalliset muistutukset ehdotuksesta tulee toimittaa nähtävilläolon aikana Hausjärven kunnanhallitukselle osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen puh. 019 758 6560 etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi.

8.2.2016

HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.