Ryttylän koulu Vanhempainyhdistys

Pöytäkirja 23.10.2015 Ylimääräinen vuosikokous

RYTTYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 1 (2)
23.10.2015
________________________________________________________________________________
VANHEMPAINYHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika Perjantai 23.10.2015 klo 18.00
Paikka Koulutie 14 as 2, Ryttylä
Läsnä Auli Pulli Anu Kukkonen Antti Niskanen Anna Immonen
Niina Leppälä Annikki Liljefors
1. Kokouksen avaus
Auli Pulli avasi kokouksen kello 18.04.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Auli Pulli.
4. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Anna Immonen.
5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Niina Leppälä ja Annikki Liljefors.
6. Toimintakertomuksen, toimintavuoden 2014-2015 tilien ja toiminnantarkastajien lausuntojen esittäminen
Toimintakertomus, toimintavuoden 2014-2015 tilien ja toiminnantarkastajien lausunnot käsiteltiin 30.9.2015 pidetyssä vanhempainyhdistyksen vuosikokouksessa.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Saatujen lisäselvityksien pohjalta vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus.
RYTTYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 2 (2)
23.10.2015
________________________________________________________________________________
8. Talousarvio
Laadittiin ja hyväksyttiin liitteenä oleva talousarvio kaudelle 2015-2016.
9. Kokouksen päättäminen
Auli Pulli päätti kokouksen kello 19.00.
VAKUUDEKSI
Auli Pulli Anna Immonen
puheenjohtaja sihteeri
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Niina Leppälä Annikki Liljefors


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.