Vanhempainyhdistys

Pöytäkirja 6.10.2014 Vuosikokous

Ryttylän koulun vanhempainyhdistys Ry Pöytäkirja, 6.10.2014

Vanhempainyhdistyksen vuosikokous

Aika: Maanantai 6.10.2014 klo 18

Paikka: Koulutie 14 as 2, vanhempainyhdistyksen kokoustilat

Läsnä:

 • Sanna Kulmala Lea Rantanen
 • Anu Kukkonen Niina Leppälä
 • Sanna Ruponen Pertti Kankkunen
 • Sisko Toivonen Antti Niskanen

1. Kokouksen avaus

Sanna Kulmala avasi kokouksen klo 18.00.

2. Läsnäolijat

Läsnäolijat kirjoittivat nimensä listaan, josta sihteeri poimi ne pöytäkirjaan.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Sanna Kulmala.

5. Kokouksen sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Anu Kukkonen.

6. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sisko Toivonen ja Lea Rantanen.

7. Vuosikertomuksen, toimintavuoden 2012 – 2013 tilien ja toiminnantarkastajien lausuntojen esittäminen

Anu Kukkonen luki vuosikertomuksen. Sanna Kulmala esitteli tilinpäätöksen, joka oli voitollinen 1064,05 euroa. Toiminnantarkastajat puolsivat tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä johtokunnan jäsenille.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnan jäsenille.

9. Johtokunnan puheenjohtajan valitseminen

Puheenjohtajaksi valittiin Sanna Kulmala.

10. Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Johtokunnan uusi kokoonpano on seuraava:

 • esikoulu Anna Immonen (uusi), varalla Pertti Kankkunen (uusi)
 • 1. lk Tiina Kuusela (uusi), Henna Koskinen (uusi)
 • 2. lk Niina Leppälä, varalla Tanja Valvanto
 • 3. lk Essi Valtanen, varalla Lea Rantanen
 • 3. – 4. lk Anu Kukkonen, varalla Taija Miettinen (uusi)
 • 4. lk Auli Pulli, varalla Tiina Kuusela (uusi)
 • 6. lk Sisko Toivonen, varalla Sanna Kulmala
 • 5. luokka ja 5. – 6. luokka eivät ole vuosikokoukseen mennessä valinneet omaa edustajaansa johtokuntaan.
 • 11. Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Antti Niskanen ja Sanna Ruponen.

12. Talousarvio

Päätettiin, ettei talousarviota tehdä.

13. Jäsenmaksu

Päätettiin, ettei jäsenmaksua peritä.

14. Kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma

Anu Kukkonen luki toimintasuunnitelman. Se vahvistettiin. Toimintasuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä.

15. Muut asiat

Sääntömuutos: Päätettiin valtuuttaa johtokunta päättämään yhdistyksen sääntömuutoksesta.

16. Kokouksen päättäminen

Sanna Kulmala päätti kokouksen klo 18.25.

Vakuudeksi

Sanna Kulmala, puheenjohtaja
Anu Kukkonen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Lea Rantanen
Sisko Toivonen


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.