Vanhempainyhdistys

Pöytäkirja 4.9.2015

Ryttylän koulun vanhempainthdistys Ry pöytäkirja 2014 – 2015 4.9.2015

Vanhempainyhdistyksen kokous

Aika: Perjantai 4.9.2015 klo 18

Paikka: Koulutie 14 as 2, vanhempainyhdistyksen toimitilat

Läsnä:

  • Auli Pulli
  • Anu Kukkonen
  • Niina Leppälä
  • Anna Immonen

1. Kokouksen avaus

Auli Pulli avasi kokouksen klo 18.05.

2. Läsnäolijat

Sihteeri Anu Kukkonen kirjasi läsnäolijat.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Auli Pulli esitti pääkohdat edellisen kokouksen pöytäkirjasta. Pöytäkirjaan ei tehty muutoksia.

6. Vuosikokous

Vuosikokous päätettiin pitää keskiviikkona 30.9.2015 klo 18 vanhempainyhdistyksen toimitiloissa.

7. Markkinat Salen pihalla

Ryttylän Sale järjestää markkinat lauantaina 19.9.2015 klo 10 – 14. Vanhempainyhdistystä on pyydetty markkinoille mukaan. Päätettiin osallistua tarjoamalla ongintaa 1,00 euron hintaan. Ongintapalkintoja on vielä jäljellä Avoimet kylät -tapahtumasta ja muutamia on saatu lisääkin.

8. Vanhempainilta

Koulun vanhempainilta on torstaina 10.9.2015 klo 17.30 – 19.30. Ensimmäinen puoli tuntia on varattu tiilikoulun luokkien omille vanhempainilloille ja viimeinen puolituntinen kivikoulun luokkien vanhempainilloille. Klo 18 – 19 on yhteistä ohjelmaa, johon voivat osallistua sekä aikuiset että lapset. Ihmiset jaetaan kolmeen eri toimintapisteeseen. Ensimmäinen toimintapiste on opettajien järjestämä jalkapalloturnaus, toinen piste oppilaskunnan tietokilpailu ja kolmas piste vanhempainyhdistyksen järjestämät liikuntaleikit. Vanhempainiltaan on arvioitu saapuvan kolmisen sataa ihmistä, joten toimintapisteellämme voisi näin ollen olla jopa sata henkeä. Päätettiin jakaa ihmiset pienempiin ryhmiin neljään eri leikkiin.

Vanhempainyhdistyksen toimitiloissa on avoimet ovet illan aikana. Tarjolle laitetaan mehua ja keksejä. Vanhemmilla on tuolloin myös mahdollisuus jättää palautetta, ehdotuksia tai toiveita vanhempainyhdistykselle. Luokkakohtaisia vanhempainiltoja varten päätettiin laatia lyhyt esite joka luokkaan. Opettajat lukevat sen vanhemmille. Siinä kerrotaan yhdistyksen toiminnasta ja toivotaan mahdollisimman monen vanhemman lähtevän toimintaan mukaan vaikka pienelläkin panoksella. Samassa yhteydessä valitaan luokkien keskuudesta uudet jäsenet johtokuntaan. Esitteen alareunaan kirjataan uusien jäsenten nimet ja yhteystiedot.

9. Muut mahdolliset asiat

Sähköpostiosoite

Päätettiin avata vanhempainyhdistykselle oma sähköpostiosoite ryttylankoulunvanhempainyhdistys@gmail.com. Tunnukset annetaan puheenjohtajalle ja sihteerille.

Palautetta koulun henkilökunnasta

Yhdistyksen tietoon oli tullut negatiivista palautetta koulun henkilökunnasta. Päätettiin, että puheenjohtaja Auli Pulli on yhteydessä rehtori Antti Niskaseen asian johdosta.

10. Kokouksen päättäminen

Auli Pulli päätti kokouksen klo 19.37.

Vakuudeksi

Auli Pulli, puheenjohtaja
Anu Kukkonen, sihteeri


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.