Ryttylän koulu Vanhempainyhdistys

Pöytäkirja 23.10.2015

RYTTYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 1 (2) JOHTOKUNTA 2015-2016 23.10.2015 ________________________________________________________________________________

VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS
Aika Perjantai 23.10.2015 klo 19.00
Paikka Koulutie 14 as 2, Ryttylä
Läsnä Auli Pulli Anu Kukkonen
Antti Niskanen Anna Immonen
Niina Leppälä Annikki Liljefors
1. Kokouksen avaus

Auli Pulli avasi kokouksen kello 19.00.
2. Läsnäolijat

Sihteeri Anna Immonen kirjasi läsnäolijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen työjärjestys

Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
5. Ryttylän koulun kuulumiset

Rehtori Antti Niskanen kertoi Ryttylän koulun kuulumisia. Karan koulun lakkautuksen jälkeen koulun oppilaat siirrettiin lukuvuoden 2015-2016 alusta Ryttylän kouluun. Tämän vuoksi koululla panostetaan tänä lukuvuonna erityisesti ryhmäytymiseen. Syyslukukauden alussa takunneet koulukuljetukset ovat vihdoin alkaneet sujua. Oppilaat yllätettiin lukuvuoden alussa Motoristit koulukiusaamista vastaan –tapahtumalla. Ensi syksynä käyttöön otettava valtakunnallinen uusi opetussuunnitelma tuo erilaisia haasteita mukanaan. Esimerkiksi syksyllä 2016 kuudesluokkalaiset aloittavat ruotsin kielen opiskelun. Lisäksi käytiin pääpiirteittäin läpi Ryttylän koulun työsuunnitelma lukuvuodelle 2015-2016.
6. Alustavia varainhankintasuunnitelmia toimikaudelle 2015-2016

Tukku.net tuotteita myydään ajalla 23.10.-22.11.2015.
Päivä paloasemalla –tapahtumasta, joka järjestetään lauantaina 21.11.2015, odotetaan vielä lisätietoja. Samalle lauantaille on ehdolla myös toinen tapahtuma: Riihimäen saksalaiset markkinat. Annikki Liljefors tiedustelee markkinoilta alustavaa paikkavarausta. Päätettiin pitää sähköpostipalaveri lisätietojen selvittyä, kumpaan tapahtumaan vanhempainyhdistys osallistuu. RYTTYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 2 (2) JOHTOKUNTA 2015-2016 23.10.2015 ________________________________________________________________________________

Päätettiin järjestää koululaisille ja heidän vanhemmilleen touhupäivä vuodenvaihteen jälkeen. Touhupäivän ajankohta päätetään seuraavassa kokouksessa.
7. Välituntivälineiden hankinta

Vanhempainyhdistys päätti hankkia koululle uusia välituntivälineitä noin 100 eurolla. Selvitetään koululta mitä välineitä koululle tarvitaan ja hankitaan ne mahdollisimman pian.
8. Tilinkäyttöoikeuden muutos

Tehdään tilinkäyttöoikeuden muutos Lea Rantaselta Anu Kukkoselle.
9. Muut asiat

Seuraavassa kokouksessa suunnitellaan liikenneturvallisuuspäivä ja oppilaiden joulumuistamiset.
10. Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous sovittiin pidettäväksi perjantaina 13.11.2015 kello 17.30.
11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.
VAKUUDEKSI
Auli Pulli Anna Immonen
puheenjohtaja sihteeri


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.