Ryttylän koulu Vanhempainyhdistys

Pöytäkirja 20.1.2016

RYTTYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 1 (2)
JOHTOKUNTA 2015-2016 20.1.2016
________________________________________________________________________________
VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS
Aika Keskiviikko 20.1.2016 klo 18
Paikka Koulutie 14, Ryttylä
Läsnä Auli Pulli Tiina Kuusela
Anna Immonen Niina Leppälä
Riikka Walldén Tiina Salmela
Piia Töllinen
1. Kokouksen avaus
Auli Pulli avasi kokouksen kello 18.05
2. Läsnäolijat
Sihteeri Anna Immonen kirjasi läsnäolijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen työjärjestys
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
5. Liikenneturvallisuuspäivä
Järjestetään liikenneturvallisuuspäivä oppilaille yhdessä opettajien kanssa syksyllä koulun alettua. Liikenneturvallisuuspäivä suunnitellaan kevään viimeisessä kokouksessa. Pyydetään rehtori Antti Niskanen mukaan kokoukseen.
6. Kiertävä teatteri
Vanhempainyhdistys tekee avustushakemuksen Hausjärven Lions clubille (Lukot), jolla katetaan osa oppilaille järjestettävän teatteriesityksen kuluista. Jos koululle ei saada esiintymään sopivaa kiertävää teatteria, yhdistys osallistuu esimerkiksi toiselle paikkakunnalle tehtävästä teatterivierailusta aiheutuvien bussikulujen kattamiseen.
RYTTYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 2 (2)
JOHTOKUNTA 2015-2016 20.1.2016
________________________________________________________________________________
7. Talvilomapulla
Ennen talviloman alkua on perjantaina 19.2.2016 koululla talviliikuntapäivä koulun ympäristössä. Päätettiin, että vanhempainyhdistys hankkii oppilaille loman alkamisen kunniaksi pullat ruokailun jälkeen nautittavaksi.
8. Muut asiat
Koulun pihalle rakennetaan palloseinä paikallisen yrityksen toimesta. Päätettiin, että myös vanhempainyhdistys osallistuu palloseinän rakentamiseen 100 euron lahjoituksella.
Koululla on mediakasvatusvanhempainilta 2.2.2016. Päätettiin osallistua mediakasvatuspäivästä koululle aiheutuneiden kulujen kattamiseen 150 eurolla.
Päätetään seuraavassa kokouksessa pumpputermarin hankinnasta yhdistykselle.
Keskusteltiin kevätlukukauden varainkeruutapahtumista. Järjestetään kahvitus 2.2.2016 koululla pidettävään mediakasvatusvanhempainiltaan. Järjestetään koululla touhupäivä sunnuntaina 17.4.2016 klo 10-13. Suunnitellaan touhupäivää tarkemmin seuraavassa kokouksessa.
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 9.3.2016 klo 18 koulun ruokalassa.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.
VAKUUDEKSI
Auli Pulli Anna Immonen
puheenjohtaja sihteeri


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.