Ympäristönsuojelumääräykset

Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Määräykset ovat voimassa koko kunnan alueella. Paikalliset olosuhteet huomioivia tarkennettuja määräyksiä on annettu mm. pohjavesi- ja ranta-alueille.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.3.2022 (§ 13) hyväksynyt päivitetyt kunnan ympäristönsuojelumääräykset, jotka ovat tulleet voimaan 1.5.2022.

Ympäristönsuojelumääräykset (2022) ja niiden perustelut

Ympäristönsuojelumääräysten liitekartta

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1