Luvat

Toimenpiteet, jotka saattavat muuttaa tai pilata maaperää, pohjavesiä, ilmaa tai vesistöjä, vaativat luvan. Lupia tarvitsevat sekä yksityiset kansalaiset että yritykset.

Toimenpiteen tai toiminnan luvanvaraisuus määräytyy mm. ympäristönsuojelulain tai maa-aineslain nojalla. Vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavissa toiminnoissa ympäristölupamenettely on korvattu toiminnan rekisteröinnillä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonnalla tai ilmoitusmenettelyllä.

Toiminnan laajuudesta ja toiminnan luonteesta riippuen lupahakemukset käsittelee joko kunnan tai valtion lupaviranomainen. Hausjärvellä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta ja valtion ympäristölupaviranomaisena Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

 

Valvontasuunnitelma

Hausjärven kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma on laadittu vuosille 2020–2023 ja se keskittyy ympäristönsuojelulain mukaisten tarkastusten suunnitelmalliseen järjestämiseen.

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2020-2023

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (2013)

Liite kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan – maksutaulukko

Taksan uudistaminen on vireillä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0