Mommilanjärvi, melonta

Järviveden laatu Hausjärvellä

Hausjärven ympäristötoimi seuraa säännöllisesti Hausjärven kunnan vesistöjen vedenlaatua teettämällä vuosittain vedenlaadun seurantatutkimuksia kunnan alueella olevista järvistä ja pienemmistä vesistöistä. Vesistökohtaisesti seurantaväli on noin 3-5 vuotta. Tutkimusraportit julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Järvitutkimukset 2021
Järvitutkimukset 2020
Järvitutkimukset 2019
Järvitutkimukset 2018
Järvitutkimukset 2017
Vuosi 2015
Vuosi 2014
Vuosi 2013
Vuosi 2012
Vuosi 2011
Vuosi 2008

Hausjärvellä terveysvalvonnasta vastaava Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto seuraa uintikautena toimialueensa uimarantojen ja uimaloiden vedenlaatua. Linkki terveysvalvonnan sivulle

 

Vedenlaadun seuranta Valkjärvellä

Vesinäytetulokset 2014 Valkjärvellä ja Kivenpuunlammella
Vesikasvillisuuden inventointi Valkjärvellä ja Kivenpuulammella 2012

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3