Hajuhavainnot Kuulojan alueelta

Hausjärven-Riihimäen rajalla sijaitsevalla Kuulojan teollisuusalueella toimivat Fortum Oy ja Gasum Oy ovat ottaneet käyttöönsä Enwin nimisen järjestelmän, jolla on mahdollista seurata säätä (tuulia, sadetta, lämpötilaa jne.) sekä mahdollisia hajupäästöjä ja päästöjen leviämistä ympäristöön.

Enwin-järjestelmä mahdollistaa kuntalaisten tekemien hajuhavaintojen ilmoittamisen tietokoneen tai mobiililaitteen (kännykkä, tabletti) avulla suoraan yrityksille.

Ilmoitukset Kuulojan alueen toimintaan liittyvistä hajuhavainnoista voi tehdä seuraavien linkkien kautta:

Tietokoneella: Julkinen, (edellyttää sähköpostin)

Mobiili-laitteilla: Julkinen, (edellyttää sähköpostin)

Ympäristönsuojelu Hausjärvellä

Ympäristötoimi on suljettuna loman takia 4.7.-31.7.2022 välisen ajan. Kyseisenä aikana hakemuksia ei käsitellä.

Ympäristönsuojeluviranomaisena Hausjärven kunnassa toimii ympäristölautakunta. Ympäristönsuojeluun liittyviä tehtäviä hoitaa ympäristösihteeri.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa ympäristölupa-, jätevesi-, melu- ja ilmanlaatuun liittyvät asiat, jätehuollon valvonta ja roskaamiset, vesiensuojelu, maa-ainesten oton valvonta, luonnonsuojeluasiat sekä maasto- ja vesiliikenneasiat.

Yhteystiedot

Ympäristötoimen sähköpostiosoite: ymparisto(at)hausjarvi.fi

 

Toni Haavisto
ympäristösihteeri
019 758 6561

 

Marjoja keräämässä metsässä 15

Jätevesineuvonta

Hausjärven kunnassa toteutettiin vuoden 2019 aikana jätevesineuvontahanke. Neuvontatyöstä vastasi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen projektiasiantuntija Laura Virtanen. Hanke oli jatkoa vuodesta 2013 alkaen Hämeessä tehdylle neuvontatyölle. Neuvonnan rahoitti Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesineuvonta-avustuksista. Hankkeen aikana järjestettiin 20 yleisötilaisuutta ja neuvontapistettä, joihin osallistui 678 kiinteistönomistajaa. Lisäksi puhelin- ja sähköpostineuvontaa annettiin 291 kiinteistönomistajalle. Hankkeessa toteutettiin uusi jätevesineuvonnan esite Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely (KVVY ry, 2019).

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys