Nuoret ulkona 4

Yhteistyö

Nuorisotoimi tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa (koulut, kuraattori, terveydenhoitaja, seurakunnan nuorisotyö, Hyria säätiö, poliisi, sosiaali- ja päihdetyö, yhdistykset).

Nuorisotoimen edustaja osallistuu erilaisiin nuorisoasioita käsitteleviin työryhmiin.

Hausjärven nuorisotoimi on mukana myös Harppi-hankkeessa, joka on Hausjärven, Lopen ja Riihimäen seudullisten nuorisopalvelujen kehittämishanke.

Jos sinulla on ideoita yhteistyöhön, ota yhteyttä!


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1